فرمانداری سمنان
ENGLISH
اطلاعیه های استخدامی، مناقصات، بخشنامه ها و مزایده های
مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک سپه واقع در سمنان به شماره 2/98


بانک سپه در نظر دارد املاک و مستغلات تحت اختیار خود در سمنان به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت "ستاد" (به نشانی الکترونیکی setadiran.ir ) و با شماره مزایده 2098001036000018 بصورت الکترونیکی به فروش برساند.
تاریخ انتشار: از ساعت 8 صبح روزدو شنبه به تاریخ 02/10/98 ، مهلت دریافت اسناد مزایده: تاساعت 14 روز پنجشنبه به تاریخ 12/10/98 ، تاریخ بازدید: از ساعت 8 صبح روزدو شنبه به تاریخ 02/10/98 لغایت ساعت 13 روز پنجشنبه به تاریخ 12/10/98
( به جز ایام تعطیل).
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد : ساعت 16 روز شنبه به تاریخ 14/10/98، تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادی در سامانه: ساعت 9 صبح روز یکشنبه به تاریخ 15/10/98.
نحوه فروش: نقد یا نقد واقساط


*توجه : لطفاً به اصلاحات احتمالی انجام شده در آگهی نوبت دوم مزایده که درروز پنجشنبه5/10/1398در روزنامه پیام سمنان منتشر میشود و تا پایان مهلت ارائه پیشنهادات قیمت ملاک عمل می باشد توجه فرمایید.
توضیحات و شرایط:
1. شرکت در مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت "ستاد" می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
2. علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768 و مرکز تماس 41934-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی
www. setadiran.ir مراجعه نمایند. کلیه اطلاعات املاک و مستغلات شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

بانک سپه – اداره کل پشتیبانی و خدمات
ردیف آدرس شماره پلاک ثبتی کاربری عرصه (مترمربع) اعیان (مترمربع) وضعیت ملک توضیحات قیمت پایه کارشناسی
(ریال) نحوه ارائه پیشنهاد
1 درجزین –بلوار شهید صفایی-روبروی کوچه قائم8آپارتمان شمشاد-طبقه دوم 3065/2877 مسکونی قدرالسهم 59/61 تخلیه ششدانگ- دارای پارکینگ- انباری -آسانسور 820.0000.0000 نقدیا
نقدواقساط
2 درجزین چهل تن-ضلع غربی جاده آسفالته سمنان-جنب باغ اسکندریان 274/2877 زراعی 1677 550 عدم تخلیه متصرف دارد-ملک فوق دارای یک دامداری سنتی به مساحت 550مترمربع به صورت بهاربندومابقی به صورت عرصه کشاورزی میباشد-سهم مالکیت بانک به میزان 609/4دانگ مشاع از ششدانگ کارشناسی گردیده 2.008525.383 نقد
3 درجزین –بلوار شهید صفایی-روبروی کوچه قائم8آپارتمان شمشاد-طبقه دوم 3062/2877 مسکونی قدرالسهم 63/55 تخلیه ششدانگ- دارای پارکینگ- انباری -آسانسور 740.000.000 نقدیا
نقدواقساط
4 مهدیشهر خیابان ایران رابند-جنب مجتمع فنی وحرفه ای- طبقه سوم 34/3014 مسکونی قدرالسهم 17/71 تخلیه ششدانگ-دارای انباری- فاقد پارکینگ وآسانسور 1.010.000.000 نقد یا
نقدواقساط
5 مهدیشهر –خابان صاحب الزمان—انتها ی خیابان منبع آب-طبقه اول 8/882 مسکونی قدرالسهم 43/75 عدم
تخلیه ششدانگ- دارای پارکینگ وانباری- فاقد آسانسور 800.000.000 نقد
6 مهدیشهر –خابان صاحب الزمان—انتها ی خیابان منبع آب-طبقه اول 7/882 مسکونی قدرالسهم 98/61 عدم
تخلیه ششدانگ- دارای انباری –فاقد پارینگ وآسانسور 700.000.000 نقد
7 مهدیشهر –خیابان رابند-کوچه روبروی بلوار انقلاب-بعداز میدان شهدا-کوچه اول جنوبی 9/2710 مسکونی قدرالسهم 22/130 عدم
تخلیه قیمت پایه براساس سهم مالکیت بانک به میزان 3420سهم مشاع ارزیابی گردیده-دارای پارکینگ انباری وآسانسورر 1.076.268.300 نقد
8 سمنان- میدان هفتم تیر-هفت تیر32-کوچه هفت تیر 3/32-مجتمع آراد-طبقه دوم 21/1851 مسکونی قدرالسهم 61/86 عدم تخلیه قیمت پایه براساس سهم مالکیت بانک به میزان 778/3دانگ مشاع ارزیابی گردیده-دارای پارکینگ انباری وآسانسور 2.181.417.200 نقد
9 مهدیشهر –خیابان صاحب الزمان-خیابان فردوسی 2/2003 مسکونی قدرالسهم 80/55 تخلیه ششدانگ –فاقد پارکینگ- انباری وآسانسور 475.000.000 نقد یا
نقدواقساط

بانک سپه – اداره پشتیبانی و خدمات
1399/01/31

نشانی: سمنان- میدان نماز- فرمانداری سمنان - کد پستی:3519783141 - ایمیل روابط عمومی: farmandarisemnan@ostan-sm.ir - تلفن: 5-33331583-023 - دورنگار: 33334870 -023

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به فرمانداری سمنان می‌باشد.
Powered by DorsaPortal