فرمانداری سمنان
ENGLISH
شرح وظايف

چارت بخشداري

الف ) امور سياسي و انتظامي بخش

اجراي سياست هاي عمومي دولت و استقرار امنيت در سطح بخش

جمع آوري اخبار و شايعات منطقه و گزارش موارد مهم به فرمانداري

شناسايي اوضاع اجتماعي و سياسي و ريشه يابي عوامل احتمالي ناامني ها در بخش

شركت در جلسه شوراي تامين و ارائه پيشنهادات لازم در صورت دعوت فرماندار

ب ) امور نظارت و بازرسي

اعمال نظارت بر مسائل سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي بخش

سركشي از روستاها و بررسي مشكلات و ايجاد هماهنگي در جهت رفع ، آن ها با همكاري شوراهاي اسلامي تشويق و ترغيب مردم به انجام مشاركت عمومي در جهت سياست هاي نظاي جمهوري اسلامي در تمامي ابعاد نظارت عاليه بر توزي، ارزاق عمومي در سطح بخش

ج ) امور اقتصادي و فرهنگي بخش

پيگيري جذب اعتبارات تخصيصي براي طرح هاي عمراني ، فرهنگي و اقتصادي بخش

تشويق مردي براي اجراي طرح هاي عمراني ، فرهنگي و اجتماعي در سطح بخش

بازديد از پروژه هاي عمراني سطح بخش و ارسال گزارش ماهانه به فرمانداري

اقدام در جهت حل معضلات مربوط به امور اقتصادي در سطح بخش

د ) امور اجتماعي

رسيدگي به امور ايثارگران ، خانواده معظم شهداء و آزادگان و سركشي از خانواده هاي مستمند و محروي بخش

تشكيل جلسات عمومي در روستاها و استماع نقطه نظرات اهالي

پيگيري و حل اعتراضات موردي در سطح بخش

دست يابي به اطلاعات كامل از مسائل فرهنگي اهالي بخش

برقراري ارتباط نزديك با مئولين بخش

تنظيم گزارش ماهانه از اوضاع عمومي بخش

برگزاري انتخابات رياست جمهوري ، مجلس شوراي اسلامي ، مجلس خبرگان و شوراهاي اسلامي رروستا و بخش

بررسي نيازها و مشكلات روستائيان

انجام و پيگيري ساير امور محوله از جانب مافوق

1395/10/15

نشانی: سمنان- میدان نماز- فرمانداری سمنان - کد پستی:3519783141 - ایمیل روابط عمومی: farmandarisemnan@ostan-sm.ir - تلفن: 5-33331583-023 - دورنگار: 33334870 -023

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به فرمانداری سمنان می‌باشد.
Powered by DorsaPortal