فرمانداری سمنان
ENGLISH
تاسيس سازمانهاي مردم نهاد
 
(ngo ) فرايند درخواست صدور پروانه تاسيس سازمان مردم نهاد
مراجعه متقاضي به پورتال معاونت امور سازمانهاي مردم نهاد وزارت كشور
دريافت آئين نامه اجرايي تاسيس سازمانهاي مردم نهاد از پورتال مذكور
بررسي درخواست تاسيس توسط هيات نظارت برسازمانهاي مردم نهاد مستقر در فرمانداري
مشاهده توصيه ها،نكات و موارد ضروري جهت تاسيس سمن و نحوه تكميل تقاضانامه
تكميل نمودن فرم الكترونيكي درخواست صدور مجوز و اخذ كد رهگيري
پيگيري متقاضي از نحوه صدور پروانه با استفاده از كد رهگيري پس از 10 روزدر صورت رد درخواست
در صورت تاييد  درخواست اعتراض متقاضي بررسي توسط هيات نظارت
پيگيري متقاضي از طريق كد رهگيري
تكميل مراحل ثبت نام از طريق كد رهگيري
تكميل فرمهاي مشخصات فردي
تكميل اطلاعات اعضاء هيات موسس
تكميل فرمهاي پيشنويس اساسنامه
اخذ استعلامات از مراجع قانوني توسط
دبيرخانه هيات نظارت مستقر در فرمانداري
تشكيل جلسه هيات نظارت و تاييد يا رد مدارك ارسالي مراجعه متقاضي به سامانه ثبت موسسات به آدرس
جهت تكميل فرايند ثبت موسسه و(/http://sherkat.ssaa.ir)
اخذ شماره ثبت  در صورت تاييد پيگيري جهت درج آگهي تاسيس در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي
اعلام شماره ثبتي به فرمانداري و در نهايت صدور پروانه فعاليت توسط فرماندار و رئيس هيات نظارت بر سازمانهاي مردم نهاد شهرستان
1395/10/15

نشانی: سمنان- میدان نماز- فرمانداری سمنان - کد پستی:3519783141 - ایمیل روابط عمومی: farmandarisemnan@ostan-sm.ir - تلفن: 5-33331583-023 - دورنگار: 33334870 -023

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به فرمانداری سمنان می‌باشد.
Powered by DorsaPortal