فرمانداری سمنان
ENGLISH
دفاتر پيشخوان خدمات دولت

 

 مدارك مورد نياز براي تشكيل پرونده درخواست پروانه دفتر پيشخوان خدمات دولت 

       

       كارگروه­هاي استاني مي­بايست مدارك ذيل را از متقاضيان دريافت و پس از اطمينان از صحت آنها، در بايگاني كارگروه استاني نگهداري نمايند.

الف - اشخاص حقيقي:

-         فرم تقاضا كه تاريخ دريافت آن بطور مشخص در دبيرخانه كارگروه ثبت شده است (طراحي فرم بر عهده كارگروه استاني مي­باشد). 

-         تصوير برابر اصل شده شناسنامه متقاضي

-         تصوير برابر اصل شده كارت ملي متقاضي

-         تصوير برابر اصل شده كارت پايان / خريد خدمت وظيفه يا معافيت دايم متقاضي (براي افراد ذكور)

-         تصوير برابر اصل شده آخرين مدرك تحصيلي كارشناسي يا بالاتر مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يا تصوير برابر اصل شده احكام كارگزيني متقاضي مبني بر دارا بودن حداقل 10 سال سابقه كارشناسي كاربردي در دستگاه‌هاي دولتي (براي دفاتر قديمي مشمول تبصره يك ماده يك پيوست شماره يك آيين­نامه، ارايه تصوير برابر اصل شده مدرك تحصيلي فرد استخدام شده نيز الزامي است)

-         گواهي عدم سوء پيشينه متقاضي

-         گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر متقاضي

-         گواهي عدم بدهي مالياتي، بيمه­اي و بانكي متقاضي

-         گواهي عدم عضويت متقاضي در گروهك­هاي غير قانوني و ...

-         عكس رنگي 4×3 پشت نويسي شده متقاضي (تعداد عكس مورد نياز حسب نظر كارگروه استاني تعيين خواهد شد)

-         فرم اعلام نشاني به همراه كروكي و مشخصات محل دفتر (طراحي فرم بر عهده كارگروه استاني مي­باشد). 

-         تاييديه اداره اماكن

-         تاييديه پليس پيشگيري (براي متقاضيان ارايه خدمات پست بانك)

-         تصوير پروانه/مجوز قبلي براي متقاضيان انتقال­امتياز، تبديل، تمديد و تغيير نشاني پروانه. لازم به ذكر است اصل پروانه/مجوز قبلي مي­بايست به همراه فرم مربوطه (F-72-01-v.2،F-72-02-v.2 ،F-72-03-v.2   و F-v2-05-v.1) به سازمان ارسال شود.

 

 

ب - اشخاص حقوقي:

-         فرم تقاضا كه تاريخ دريافت آن بطور مشخص در دبيرخانه كارگروه ثبت شده است (طراحي فرم بر عهده كارگروه استاني مي­باشد). 

-         تصوير برابر اصل شده شناسنامه صاحبان امضاء مجاز

-         تصوير برابر اصل شده كارت ملي صاحبان امضاء مجاز

-         تصوير برابر اصل شده كارت پايان / خريد خدمت وظيفه يا معافيت دايم صاحبان امضاء مجاز (براي افراد ذكور)

-         تصوير برابر اصل شده آخرين مدرك تحصيلي كارشناسي يا بالاتر

-         تصوير برابر اصل شده آخرين مدرك تحصيلي كارشناسي يا بالاتر مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يا تصوير برابر اصل شده احكام كارگزيني مديرعامل مبني بر دارا بودن حداقل 10 سال سابقه كارشناسي كاربردي در دستگاه‌هاي دولتي (در صورتيكه مديرعامل واجد شرايط مذكور نباشد، ارايه تصوير برابر اصل شده مستندات مذكور براي صاحبان امضاء مجازِ واجد شرايط نيز الزامي است)

-         گواهي عدم سوء پيشينه صاحبان امضاء مجاز

-         گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر صاحبان امضاء مجاز

-         گواهي عدم بدهي مالياتي، بيمه­اي و بانكي صاحبان امضاء مجاز

-         گواهي عدم عضويت صاحبان امضاء مجاز در گروهك­هاي غير قانوني و ...

-         عكس رنگي 4×3 پشت نويسي شده صاحبان امضاء مجاز (تعداد عكس مورد نياز حسب نظر كارگروه استاني تعيين خواهد شد)

-         تصوير برابر اصل شده روزنامه رسمي يا نامه سازمان ثبت اسناد

-         تصوير برابر اصل شده اساسنامه شركت (با موضوع فعاليت مرتبط)

-         فرم اعلام نشاني به همراه كروكي و مشخصات محل دفتر (طراحي فرم بر عهده كارگروه استاني مي­باشد). 

-         تاييديه اداره اماكن

-         تاييديه پليس پيشگيري (براي متقاضيان ارايه خدمات پست بانك)

-         تصوير پروانه/مجوز قبلي براي متقاضيان انتقال­امتياز، تبديل، تمديد و تغيير نشاني پروانه. لازم به ذكر است اصل پروانه/مجوز قبلي مي­بايست به همراه فرم مربوطه (F-72-01-v.2،F-72-02-v.2 ،F-72-03-v.2  و F-v2-05-v.1) به سازمان ارسال شود.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1395/10/19

نشانی: سمنان- میدان نماز- فرمانداری سمنان - کد پستی:3519783141 - ایمیل روابط عمومی: farmandarisemnan@ostan-sm.ir - تلفن: 5-33331583-023 - دورنگار: 33334870 -023

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به فرمانداری سمنان می‌باشد.
Powered by DorsaPortal